Biocon 1000 | biocon.cz

Zbavte svět bolestí!


Neinvazivní neurostimulační metora využívající Faradayova zákona:

V silném magnetickém poli vzniká na nervových drahách velmi účinný elektrický impluls. Tím dochází k depolarizaci motorických a senzorických nervových zakončení, v centrálním nervovém systému vzniká zpětná vazba, vedoucí k rytmické svalové kontrakci svalu i v případě, že jej pacient není schopen svou vůlí ovládat či lokalizovat

Na rozdíl od transkutánní elektrostimulace (TENS) není u metody RPMS impuls veden cestou nejnižšího odporu po povrchu svaloviny, nýbrž proniká do celého objemu stimulované tkáně. Postup je bezbolestný, protože dochází k depolarizaci pouze nervových vláken typu I a II. Depolarizace vláken typu III, IV a depolarizace nociceptorů prakticky neprobíhá. Pacient přesto stimulaci velmi aktivně vnímá jako zřetelné stahy, podobající se velmi účinné hloubkové masáži. Během ošetření se mění intentita a frekvence pulzů podle programu, uloženého v počítači přístroje. Změnou těchto parametrů může obsluha účinek přizpůsobit požadavkům konkrétního pacienta a léčebného postupu. Provedete-li srovnání s ostatními postupy ošetření pohybového aparátu, oceníte metodu RPMS jako skutečně vyjimečnou.


Výhody systému BioCon-1000Pro


Klinický postup metody RPSM

RPMS je neinvazivní neurostimulační technika, využívající intenzivních magnetických pulzů k vytvoření indukčních proudů v sensorických a motorických nervových zakončeních cílové tkáně. Během série magnetických impulzů dochází k účinné depolarizaci, což vede ke klinicky pozorovatelným svalovým kontrakcím a rychlé aktivaci mechanoreceptorů. To vyvolává odpovídající proprioceptivní odezvu centrálního nervového systému. Na rozdíl od dosud používaných technik TENS tedy probíhají vzruchy jak směrem ke svalu, tak směrem k CNS. Pomocí RPMS je dnes tedy možno dosáhnout skutečně bidirekcionální stimulace v obou směrech. Výhodou je vynikající účinnost, protože příkazy svalům jsou předávány nativním způsobem. Svaly jsou tedy optimálně vytíženy, ale nikdy nedochází k jejich přetěžování. Hloubka průniku RPMS se pohybuje až okolo 10 cm, není tedy omezena povrchovými proudy jako tomu bylo u metody TENS.


Technické údaje systému BioCon-1000Pro

Napájení: 230 V/50Hz
Hmotnost: 40 kg
Rozměry: 800 x 400 x 200 mm
Stimulační kmitočet: 10 - 50 Hz
Certifikace: CE 0120 Directive 93/42/EEF


Kontakt

MEDISTELLAR GmbH Switzerland
Alte Landstrasse 11
CH-6314 Unteraegeri
ZUG-Switzerland
Tel.: 0041-41-752 04 52
Fax: 0041-41-752 04 54

Zastoupení pro Českou republiku:
MEDISTELLAR s.r.o.
Hankeho 247
769 01 Holešov
Česká republika

Tel.: 573 395 069
Fax: 573 395 068
Mobil: 777 011 101

web: www.biocon1000.czOdkazy

www.biocon1000.cz
www.biocon2000.cz
www.medistellar.com


Klíčová slova

BioCon 1000

ploténky

arthózy

bolesti zad

bolesti kloubů

chronické bolesti